Terapiform og Henvendelsesårsager


Som udgangspunkt

Jeg arbejder ud fra en klassisk almenpsykologisk forståelse af, hvordan vi udvikler os som personer i samspil med vores omgivelser, omstændigheder og opvækst.

Jeg antager hermed en helhedsforståelse af mennesket som udformet på baggrund af vores nære relationer, vores personlige oplevelser og erfaringer, vores fysiologi, såvel som på baggrund af vores samfundsmæssige og kulturelle ophav. 

Dette indvirker alt sammen på vores personlige verdensanskuelse og menneskesyn, og hvordan vi påvirkes og reagerer, når livet udsætter os for svære udfordringer. Vi oplever alle, enten selv eller som pårørende, forskellige former for svære tider og smerte i forbindelse med eksempelvis tab og sorg, svigt og misbrug, psykisk lidelse, livskriser og flere andre personlige, såvel som mellemmenneskelige problemstillinger.

Til tider oplever vi, ikke at formå at overkomme en given problemstilling på egen hånd, men at vi fastholdes herved uanset, hvilke anstrengelser vi gør os. I så fald kan det være afgørende at få den rette støtte og hjælp hos en person med den rette indsigt i din situation. I min psykologpraksis arbejder du og jeg sammen for at opnå en større indsigt og et større overblik i forhold din problemstilling, og ikke mindst de ressourcer og handlemuligheder du selv besidder, men som til tider kan være svære at få øje på.Enhver kan sikre sig lykke, hvis han lærer at søge den ikke uden for, men i sig selv

Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 fvt. - 65) 


At opnå det liv vi ønsker

Vi præsenteres, eller udsættes, dagligt for en nær myriade af opskrifter på, hvordan vi bliver lykkelige som mennesker. Vores lykkeideal indebærer eksempelvis budskaber om perfekte parforhold, familieliv og karriere såvel som idealet om selvrealisering og personlig sundhed. Hvoromend disse værdier i sig selv kan være positive, er det min oplevelse, at vi ofte ender med at blive mere ulykkelige i jagten på det perfekte liv, end denne jagt i virkeligheden gør os godt.

De kommercielle medier holder sig ikke tilbage i forhold til at sælge os det perfekte liv på flaske ved enhver lejlighed. Således påmindes vi konstant om, hvordan vores liv burde føres, som en form for facitliste i forhold til, hvordan det reelt forholder sig. De, der ikke blot opgiver at følge med, risikerer at bevæge sig i tomgang imellem den ene opskrift efter den anden, uden at dette reelt gør en forskel.

Hermed mener jeg ikke, at tiltag i retning af en sundere livsstil, et godt familieliv og parforhold ikke kan indeholde stor værdi for den enkeltes livskvalitet, blot at vores stræben herefter ofte indeholder meget lidt indsigt i os selv, og i de forhold, der virkelig afholder os fra at opnå det liv vi ønsker.

Kun via indsigt har vi mulighed for at ændre på de forhold i vores liv, som vi ønsker at forandre. På egen hånd kan det dog være svært, og til tider en nær umulig opgave, at opnå denne indsigt. De fleste, der opsøger terapi, oplever således, at være i en tilstand af dødvande, i henhold til deres pågældende problemstilling, og i deres bestræbelser efter at opnå det liv de ønsker.

I terapien arbejder vi sammen i forhold til at give dig et bedre overblik, den rette indsigt og nye handlemuligheder for at bryde op med de negative forhold, der forhindrer dig i at leve, det liv du ønsker, fuldt ud. 

 

Vi kan tale om alt

Min terapeutiske retning og faglighed favner bredt i henhold til henvendelsesårsager. Din henvendelse kan omhandle akutte, udtalte eller konkrete problemstillinger, såsom sorg forbundet med dødsfald. Herudover kan din henvendelse tillige omhandle mere uigennemsigtige problemstillinger, såsom oplevelsen af negative forhold der gentager sig i din tilværelse.

Du kan eksempelvis henvende dig i min praksis på baggrund af forhold såsom:

Angst

Sorg 

Tristhed, Ensomhed og Depression

Stress og Udbrændthed

Livskrise

Spiseforstyrrelse

Misbrugsproblematikker (henrunder Pårørende)

Selvværdsproblemer og Selvudvikling

Problemer i Par- og Familierelationer

m.m.

Ovenstående liste er langt fra udtømmende, og du er altid velkommen til at ringe for aftale om gratis indledende samtale vedrørende din konkrete problemstilling.

Psykologien kan, på sin vis, betragtes som den nutidige arvtager af Filosofien i spørgsmålet om, hvordan vi mennesker opnår et lykkeligt liv. I min terapiform er jeg tillige inspireret af filosofien, og nærer stor respekt for, hvad vi kan lære af tidligere store tænkere.