Cand. Psych. Tina Yssing Thomsen

Uddannet Psykolog ved Københavns Universitet

Medlem af Dansk Psykolog Forening

 

Hej mit navn er Tina Yssing Thomsen. Jeg er uddannet psykolog i 2010 ved Københavns Universitet og jeg har blandt andet haft min egen praksis og arbejdet som selvstændig psykolog siden 2016.

Jeg har tidligere blandt andet arbejdet med individuel- og gruppeterapi i henhold til problemstillinger indenfor seksuelle overgrebsproblematikker, spiseforstyrrelser, alkohol- og misbrugsproblematikker, selvværd og personlig udvikling m.m. Herudover har jeg 10 års erfaring i arbejdet med personer med psykiatriske problemstillinger.

 

Som medlem af Dansk Psykolog Forening, og på linje med deres anvisninger vedrørende autorisation og høj psykologfaglighed, er jeg påbegyndt Autorisationsuddannelsen for Psykologer via mit virke i min Psykologpraksis. Dette indebær at jeg løbende modtager supervision som, i samspil med løbende kurser og efteruddannelse, repræsenterer en yderligere sikring af høj faglighed i mit arbejde.

 

Tidligere arbejdet, arbejdet frivilligt eller været tilknyttet:

TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere, Afd. København

Lionslund, Brøndbystrand

Børns Vilkår, Valby 

Thora Center - Center for Seksuelt Misbrugte og Seksuelle Krænkere i Danmark, København