Ydelser og Priser


Individuel Samtale á ca. 1 time              

                                     995 kr.

Individuel Samtale m. Studierabat           

                                     795 kr.

Indledende Samtale á ca. 45 minutter          

                                      Gratis

Gruppeterapi, 10 sessioner á ca. 2 ½ time      

                                    4.000 kr.

Par/Familieterapi á ca. 1 time              

                                    1.195 kr.Den Indledende Samtale

Den indledende samtale er til for at give dig et indblik i, hvad du kan forvente af et givent terapiforløb i min praksis.

Her taler vi sammen om baggrunden for din henvendelse og om dine ønskede målsætninger for et terapiforløb.

Ved den indledende samtale udarbejder vi sammen en plan for forløbet, og du modtager de nødvendige informationer herom.

Den indledende samtale er gratis og fuldt ud uforpligtende.

 

Den Individuelle Samtale

De individuelle samtaler udgør det almene terapiforløb i min psykologpraksis. Udformningen af dit forløb udarbejdes ved den indledende samtale og tilpasses eventuelt ved løbende evalueringer i forløbet. 

Det individuelle samtaleforløb sikrer mulighed for at arbejde målrettet i henhold til dine konkrete problemstillinger og målsætninger for terapien.

 

Studierabat

Jeg tilbyder studierabat i min praksis, idet jeg anerkender, at studietiden for mange repræsenterer en turbulent og omvæltningsfuld periode i deres liv. Hvoromend studietiden kan være en spændende og sjov tid, indeholder den tillige et massivt pres på den studerende i form af eksamensangst, problematikker i henhold selvtillid og selvværd, stress i henhold til balancering af arbejdsbyrden og lignende. Det øvrige liv står iøvrigt ikke stille imens man studerer, og studerende, der rammes af svære udfordringer i livet i løbet af studietiden, kan opleve at stå alene hermed, hvis der ikke er råd til den rette hjælp.  

Studierabatten tilbydes ved fremvisning af gyldigt studiekort eller dokumentation, hvorved dato for start og forventet afslutning på studiet fremgår  

 

Gruppeterapiforløb

Deltagelse i gruppeterapi kan være et særdeles givende og udviklende forløb for den enkelte deltager, fuldt ud på linje med den individuelle terapi. I gruppeterapien har du ikke blot terapeutens indsigt til rådighed, men deslige støtte og sparring med de øvrige deltagere, og i forhold til deres personlige erfaringer på området. Det bidrager til meget meningsfulde forløb for deltagerne såvel som for undertegnede.

Gruppeterapiforløbene oprettes løbende som henholdsvis temabestemte og blandede grupper á 5-10 deltagere.  

 

Jeg kan ikke stille garanti for at oprettelsen af grupper indenfor en given periode, da dette afhænger af antallet af tilmeldinger. Gruppeterapien tilbydes som udgangspunkt kun i Viborg.

 

Par/Familieterapi

Der er intet sted, hvor det er vigtigere for os at få klarhed over os selv og vores handlemønstre, som i relationerne til de mennesker, vi er tættest med. Par- og Familieterapi sigter mod at afhjælpe negative problemstillinger i vores vigtigste relationer, og optimere glæden og tilfredsstillelsen herved for alle parter. 

Kontakt


Telefon: 60 61 64 12

E-mail: mail@psykologtinathomsen.dk

Retningslinjer og Praktisk Information


 

Tavshedpligt

Som psykolog er jeg pålagt tavshedpligt i henhold til personoplysninger vedrørende dig som bruger i min praksis. Denne udspringer af et grundlæggende princip vedrørende, at du kan tale med en psykolog i tillid til, at dine oplysninger ikke videregives, og som en grundlæggende beskyttelse af dit privatliv. Du oplyses altid nærmere om tavshedpligtens forhold ved en indledende samtale i min praksis.

 

Afmelding af Aftaler og Udeblivelse

Afmelding af aftaler kan ske via telefon eller e- mail. Jeg sætter pris på, at afmelding af aftaler foretages hurtigst muligt og senest dagen forinden før kl. 16.

Ved afmelding på dagen kræves et gebyr på 275 kr., og ved fuldkommen udeblivelse eller afbud efter påbegyndt aftalt tid afregnes fuld pris. 

 

Øvrige 

Af hensyn til diskretion og integritet omgivende terapien samt i forhold til undertegnede som privat- og fagperson accepteres fremmøde uden forudgående aftale under ingen omstændigheder.